AKG
párhuzamos képzés
 

Bevezető

Az AKG eredeti programjának keretei között új irányba is elindul. Beindítja művészeti jellegű képzését párhuzamos képzésben gimnáziumi valamint díszlet- és jelmeztervező illetve alkalmazott fotográfus szakokon.

A szakemberek által emlegetett hiány pótlásáról szól az új képzési rend. Hiányzik ugyanis a magyar oktatási rendszerből az olyan hozzáértő szakasszisztensek képzése, akik a mestereknek hathatós segítséget nyújthatnak munkájuk során. Természetesen igény, képesség és elhivatottság szerint a hallgatók a művészeti egyetemeken mélyíthetik majd tudásukat. Ellentétben azonban számos „divatos” szakmával, a díszlet- és jelmeztervezés illetve az alkalmazott fotográfia valóban űrt tölt be, és valóban szükség van a középszintű szakemberekre a szakterületeken.

A művészet általi nevelés az AKG-ban mindig jelentős szerepet kapott (alkotókörök). Az új képzési forma erősíti ezt az igényünket, sőt a művészettel nevelés mellé felsorakozik a művészetre nevelés is. A mai pénzközpontú világban szükségesnek tartjuk a művészetek iránt fogékony, az esztétikum, a szépség, a vizualitás irányában elkötelezett diákok képzését. Éppen ezért a szakmai munkát elismert művészek közreműködésével szeretnénk magas szinten megvalósítani.

A képzés az AKG-ban nem a jelenleg alkalmazott 6 osztályos struktúrába illeszkedik, hanem a 9-13. évfolyamon kívánja tanítani a diákokat. Ennek ellenére a művészeti szakképzés minden szinten és minden alapvetésben alkalmazkodik az AKG képzési és nevelési elveihez, a pedagógiai programba szervesen illeszkedik, annak részét képezi.

A 9-12. évfolyamokon közel fele-fele arányban közismereti és szakmai órák lesznek. A 13. szakképző évfolyamon túlnyomórészt szakmai gyakorlati órákat tartunk, illetve a vizsgaremek elkészítéséhez kapnak segítséget a hallgatók. A szakmai elméleti tárgyakat és a közismereti tárgyakat az évfolyam közösen, a nyelvórákat továbbra is szintek szerinti csoportbontásban tanulják, de a szakmai gyakorlatot 3-6 fős csoportokban ismerik meg. 11-12. évfolyamon a művészeti képzés diákjainak is lehetőségük nyílik a közismereti tárgyakat emelt szinten tanulni, így felkészülni az esetleges emelt szintű érettségire (nem csak művészeti irányban).

A művészeti képzés szakmai tanterve igazodik az OM által kiadott központi tantárgyi programhoz. A megadott óraszámok, órakeretek és tananyagok a képzésben tanító tanárok és művésztanárok számára megfelelőek, követhetőek.

A közismereti tárgyak tanterveit az AKG-ban tanító tanárok készítették, követve az epochális rendszert, illetve az érettségire fölkészítő 11-12. évfolyam követelményeit. Mind a szakmai, mind a közismereti tananyag és követelményrendszer igazodik az AKG-ban megszokott magas szinthez és differenciáláshoz.

A képzéshez szükséges tárgyi feltételek egy része már most rendelkezésre áll. A beruházási és beszerzési tervezet ennek az ismertető anyagnak részét képezi.

Az AKG struktúrája lehetővé teszi, hogy a művészeti szakképzés teret, helyet és időt kapjon a rendszeren belül, annak szerves részévé válhasson. A művészeti szakképzés diákjai minden bizonnyal hozzájárulnak majd az iskola arculatához, kialakítják saját terüket, saját ritmusukat, összhangban a többiekkel.

Budapest, 2007. április
Horn György, pedagógiai vezető

   
 


Órakeretek