Szubjektív

Tartalom

20. szám 1998. december

A tervezett drog-szabályozás legfontosabb eltérései a jelenleg hatályos törvényekhez képest.

Fogyasztás:

hatályos törvény

A drog fogyasztása nem büntetendő, de tartása és megszerzése igen (tulajdonképpen fogyasztani nem is lehetséges tartás vagy beszerzés nélkül - az ingyenesen elfogadott kábítószer is beszerzésnek számít).

tervezett szabályozás

Az új törvény szövegébe bekerül a drog "szervezetbe juttatásának" büntetése.

Büntetési tételek:

hatályos törvény

282. § Aki a hatósági előírások megszegésével kábítószert termeszt, előállít, megszerez, tart, kínál, átad, forgalomba hoz, az országba behoz, onnan kivisz, az ország területén átvisz vagy azzal kereskedik, bűntettet követ el, és öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.Minősített eset: Fiatalkorú részére kábítószert ad át; üzletszerű elkövetés; fegyveres elkövetés – 2-től 8 évMinősített eset 2: Szervezett keretben terjeszt; jelentős mennyiséget birtokol – 5-től 15 év

tervezett szabályozás

Csekély mennyiség beszerzése, tartása, fogyasztása: 3 évig terjedő szabadságvesztés (ez a gyakorlatban minimum másfél évet jelent).Kábítószer (csekély mennyiségű is) beszerzése, tartása, fogyasztása közművelődési és közhasznú szervezetben, környékén, közművelődési és közhasznú tevékenység helyszínén (iskola, egyetem, múzeum, könyvtár, kollégium, művelődési ház, laktanya, börtön): 2-től 8 évUgyanezeken a helyeken drog átadása és kínálása: 5-től 10 évJelentős mennyiség átadása: 10-től 15 év.

Mennyiség:

A birtokolt kábítószer mennyiségétől függnek és az új szabályozás szerint függeni is fognak a büntetési tételek. Mindkét esetben a birtokolt, illetve az átadott mennyiségek (amelyekre fény derül) összeadódnak, és így alkotják a büntetési tételhez szükséges mennyiséget.

hatályos törvény

A csekély mennyiség felső határa: Minden drog esetében a toxikus (halálos) dózis tízszerese. A halálos dózis tízszerese toleráns kábítószerfüggő (hozzászokott a szerhez) esetében 2-3 napi adag lehet. A THC-t tartalmazó anyagok esetében (marihuána, hasis) a csekély mennyiség felső határa 1 gramm THC, mivel ezeknek nincs halálos dózisa.

A jelentős mennyiség alsó határa: A halálos dózis százszorosa (az átlagos fogyasztó 1 éves adagja).

tervezett szabályozás

Mindkét mennyiségi határ jelentős csökkentése, a csekély mennyiség nagyjából 1 adagnak felel meg minden kábítószerből.

Elterelés:

Elterelésnek azt a metódust hívják, amikor a drog-használónak a büntetés letöltése helyett gyógykezelésen kell részt vennie. Ezzel a drogosok kriminalizációját lehet megelőzni.

hatályos törvény

Nem büntethető az, aki csekély mennyiségű kábítószert saját használatára termeszt, állít elő, megszerez vagy tart, ha egy féléves, kábítószer-függőséget megelőző vagy gyógyító kezelésnek veti alá magát, és a kezelés megtörténtét okirattal igazolja. Aki kábítószerrel kereskedik, nem élhet ezzel a lehetőséggel, vele szemben minden esetben le kell folytatni az eljárást, és vele szemben büntetést fognak kiszabni. Az sem mentesül a büntetőjogi következmények alól, aki másnak ingyen átad vagy kínál, az országba behoz, vagy onnan kivisz akár csak egy adag kábítószert. Természetesen az sem mentesül, aki a csekély mennyiségnél többet birtokol.

tervezett szabályozás

Elterelésre csak az irányítható (büntetés helyett), aki már függő (orvosszakértői vélemény szerint). Csak csekély mennyiség tartása esetén lehet elterelést igénybe venni.

baranyai