Szubjektív

Tartalom

23. szám 1999. június

Jó, ha tudod

Az AKG alapítványi iskola státuszba került. Az iskola bevételei közül kikerült ezáltal az Oktatásügyi Minisztériumtól származó összeg, így a működéséhez szükséges pénz egy részét az iskola kénytelen tandíjból finanszírozni. A tanulónként befizetendő összeg emiatt jövőre kb. másfélszerese lesz a jelenleginek.

Az alkotókörök érdemjegyét a patrónusoknak kell a bizonyítványba írniuk. Idén már alkotóköri jegynek az összes felvett alkotókör átlaga számít. Hatos továbbra is az lehet, akinek két alkotóköre ötös.

Minden tanulónak egy idegen nyelv tanulása kötelező az iskolán belül. A 9-12 évfolyamoknak 2 idegen nyelvet kell tanulniuk, ez alól csak rendkívüli esetben adhat felmentést az évfolyam patrónusi köre.

et