Tantárgyi programok
 

Német nyelv

5 éves gimnáziumi képzés

10. évfolyam (A1)

Kialakítandó cél:

A tanuló megérti és használja a gyakoribb mindennapi kifejezéseket és a nagyon alapvető fordulatokat, amelyeknek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Be tud mutatkozni és be tud mutatni másokat, meg tud válaszolni, és fel tud tenni olyan kérdéseket, amelyek személyes jellegűek (pl. hogy hol lakik), amelyek olyan emberekre vonatkoznak, akiket ismer, vagy olyan dolgokra, amelyekkel rendelkezik. Képes nagyon egyszerű interakcióra, amennyiben a másik személy lassan és világosan beszél és segítőkész.

Témakörök:

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok:

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok:

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok:

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok:

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok:

Tananyag:

Nyelvtani fogalmak:

11. évfolyam (A2)

Kialakítandó cél:

A tanuló megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető személyes és családdal kapcsolatos információk, vásárlás, helyismeret, állás). Az egyszerű és rutinszerű nyelvi helyzetekben tud kommunikálni úgy, hogy egyszerű és direkt módon információkat cserél családi vagy mindennapi dolgokról. Le tudja írni nagyon egyszerű formában a viszonyulását valamihez, a közvetlen környezetében és olyan területeken, amelyek a legalapvetőbb szükségleteket érintik.

Témakörök:

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok:

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok:

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok:

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok:

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok:

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok:

Tananyag:

Nyelvtani fogalmak:

12. évfolyam (B1)

Kialakítandó cél:

A tanuló megérti a fontosabb információkat a világos, standard szövegekben, amelyek ismert témáról szólnak, és gyakori helyzetekhez kapcsolódnak a munka, az iskola és a szabadidő stb. terén. Elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre történő utazás során adódik. Egyszerű, folyamatos szöveget tud alkotni olyan témában, amelyet ismer, vagy amelyek az érdeklődési körébe tartoznak. Le tudja írni a tapasztalatait és különböző eseményeket, álmokat, reményeket és ambíciókat, továbbá vázlatosan meg tudja indokolni a különböző álláspontokat és terveket.

Témakörök:

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok:

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok:

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok:

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok:

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok:

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok:

Tananyag:

Nyelvtani fogalmak:

13. évfolyam (B2)

Kialakítandó cél:

Meg tudja érteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú szövegek fő gondolatmenetét, beleértve ebbe a szakterületének megfelelő szakmai beszélgetéseket is. Olyan szintű normális interakcióra képes anyanyelvű beszélővel, folyamatosan és spontán módon, hogy az egyik félnek sem megterhelő. Világos, részletes szöveget tud alkotni különböző témákról, és képes kifejteni a véleményét valamilyen témáról úgy, hogy részletezni tudja a különböző lehetőségekből adódó előnyöket és hátrányokat.

Tanagyag

Nyelvtan

A B2 szinten a tanulónak rendelkezni kell az érettségi követelményrendszerben meghatározott, az előző szinteken elsajátított témakörök szókincsével és kommunikációs elemeivel:

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok:

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok:

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok:

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok:

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok:

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok:

Az érettségihez szükséges kommunikációs szándékok:

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok:

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok:

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok:

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok:

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok:

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok:

Tankönyvek:

A1 szint – Moment mal! 1 (1 – 8.)
A2 szint - Moment mal! 1 (9-15.)
B1 szint - Moment mal! 2
B2 szint - Moment mal! 3

   
 


Második idegen nyelv

Tantárgyi programok