AKG
pedagógiai
program
 

10. A tanulói jogviszony létrejöttének feltételeiről

AZ AKG évente négy alakalommal dönt a tanulók felvételéről.

1. A hatodik osztályosok számára minden év márciusában (1996-tól kezdve).
2. A nyolcadik osztály után szintén márciusban ( 2007-től kezdve)
3. tizedik osztály után minden év májusában(2000-től kezdve).
4. Az érettségit követően minden év augusztusában (1994-től kezdve).

A négy döntés között nincs kapcsolat, a különböző iskolaszakaszokhoz, életkorokhoz illeszkedve eltérő létszámban, eltérő felvételi eljárással vesszük fel a tanulókat.

A 7. évfolyamra való jelentkezés és a felvételi eljárás szabályai

A jelentkező 6. osztályosok közül évente 54-60 tanulót veszünk fel, közülük 36-40 főt a nevelőtestület, 18-20 főt az alapítvány jelölhet ki (az AKG kapacitásától függően vannak olyan évek amikor 68-70 fős évfolyamot indítunk, ilyen esetekben sem változik az arány az iskola és az alapítvány között).

Jelentkezés

1. Az AKG minden budapesti általános iskolának minden év elején megküldi az adott év konkrét felvételi lebonyolítási rendjét.
2. A felvételivel kapcsolatos tudnivalók minden évben megjelennek valamennyi felvételi tájékoztatóban.
3. Általában jelentkezni minden év január közepétől, február közepéig lehet.
4. Jelentkezési lapot az AKG-ban lehet kérni, de a normál iskolai jelentkezési lapot is elfogadjuk.

Szülői, tanulói tájékoztatók

A jelentkezést követően több alkalmat biztosítunk, hogy a családok megismerhessék iskolánkat, igyekszünk részletesen bemutatni az AKG-t, megbeszélni, mire van szüksége a családoknak, s mit tud vállalni az iskola.
Az AKG pedagógusai olyan szakmai programot alakítottak ki melyre, elvileg bármelyik gyerek alkalmas lehet, hiszen a program lényege, hogy az egyes gyerekekhez igazodó legjobb pedagógiai eszközöket igyekszünk megtalálni. Annak, hogy mégis ilyen bonyolult, tanárt, szülőt, de leginkább a gyerekeket terhelő felvételi eljárást hoztunk létre, több indoka is van. Bár nem vitatható, hogy komoly ellentmondás van egy magát gyermekközpontúnak minősítő iskola és a fenti bonyolult, fárasztó felvételi eljárás között.
12- 14 éves életkorban van a legnagyobb különbség a gyerekek fejlettségében, függetlenül a személyes adottságaiktól. Az AKG pedig nem kívánja a később érő gyerekeket kiszűrni a felvételi során. Azért törekszünk minél alaposabb megismerésre, mert nem egyszerűen a felszíni állapotot kívánjuk rögzíteni.
A csoportos családi tájékoztatásra, azért van szükség, mert nem ritka, hogy csak később, a felvételi után derül ki, hogy más elvárásokkal érkezett a család mint amire az AKG képes, nem ismerik eléggé programunkat. Azt gondoljuk, ha alaposan, részletesen bemutatjuk mire vállalkozunk, s mire nem, talán csak azok jönnek majd felvételizni, akik azt a pedagógiai programot akarják választani, amire mi vállalkoztunk.

A felvételi rendje, lebonyolítása

A belépéskor nincsenek tantárgyismereti elvárásaink. „Csupán” az alapvető társadalmi részvételhez szükséges emberi alapkészségeket és az iskolai tanuláshoz szükséges feltételek szintjét vizsgáljuk. Figyelembe véve az életkori sajátosságokat Úgy mint:

A felvételi két részből áll.
1. Írásbeli dolgozatból, amelyben a gyerekek motivációit, kreativitását, írás és kommunikációs készségét igyekszünk vizsgálni.
2. Szóbeli ismerkedésből, beszélgetésekből. Amennyiben ötszörösnél kisebb túljelentkezés van, úgy minden jelentkezővel leülünk beszélgetni. Ha többen jelentkeznek, akkor az írásbeli eredményei alapján az első 180 tanulót hívjuk be a második fordulóra. Az ilyen alkalmak során megpróbáljuk minél alaposabban megismerni a tanulókat. Figyelembe véve az életkorból származó fejlettségi különbségeket, a gyerekek önállóságát, együttműködési képességét, logikai képességét, nyitottságát igyekszünk felmérni.

A két forduló valamint az általános iskolai tanulmányi eredmények, a szülői „használati útmutató” alapján, amit minden szülőtől kérünk a felvételihez a kisiskola tanárai és felkért felső évfolyamos AKG-s tanulók eldöntik, kiket tartanak alkalmasnak a felvételre (csak ők dönthetnek, másnak a felvételibe nincs beleszólása). Az alkalmasságnak nincs létszámhatára, tehát akár minden beszélgetésen résztvevő gyereket alkalmasnak minősíthetnek a felvételiztetők.

Amennyiben több alkalmas gyereket találnak, mint amennyi helyünk van – eddig minden évben így volt – a felvételiztetők közösen döntik el, ki lesz az a 36-40 tanuló, akit felveszünk az iskolánkba. Ebben a döntésben a prioritási sorrendben első helyen az áll, ha valakinek a testvére is AKG-s tanuló, a második rangsoroló elem az írásbeli eredménye, majd az általános iskolai bizonyítvány.

Az alapítványi férőhelyekre való felvétel.

Az AKG Alapítvány évente 18-20 hatodik osztályos tanulót vesz fel, az AKG felvételijén részt vett tanulók közül. A felvételi helyekkel az alapítók. Illetve szponzorok rendelkeznek, az alapítványi hozzájárulásuktól függően. Évente változó számban szponzori helyekkel is rendelkezik az alapítvány, függően az alapítók felvételi helyeinek számától. Ezekre a helyekre írásos ajánlatokat kérünk.
Fontos!

A kilencedik évfolyamra való jelentkezés, illetve felvételi eljárás szabályai

Az eljárás megegyezik a hatodikosok felvételi mechanizmusával, szabályaival. A párhuzamos képzésben kiegészül pályaalkalmassági gyakorlattal. Alacsony jelentkezési arány esetén a döntés kizárólag az általános is iskolai bizonyítvány és a pálya alkalmassági gyakorlat alapján történik, írásbelit szóbelit nem tartunk.

11. évfolyamra való jelentkezés és a felvételi eljárás szabályai

Az AKG vállalkozik arra, hogy más iskolában lezárt képzést kapott tanulók számára is megnyissa kapuit. E döntésünknek több oka van:

Jelentkezni lehet befejezett 10. osztállyal.

Ezek az indokok lényegesen nagyobb kapacitást tennének szükségessé. Az AKG azonban legfeljebb 70 főre tölti fel a 11. évfolyamot. Ez annyit jelent, hogy évenként 10 -14 tanulót veszünk fel. Amennyiben egy évfolyam létszáma - valami oknál fogva - kisebb mint az induló létszám volt, a hiányzó helyeket is feltöltjük.
A felvételi egyéni beszélgetésből áll, és az ennek alapján megfelelt tanulókat a bizonyítvány alapján rangsoroljuk. Tekintettel arra, hogy a 11-13 évfolyam felsőoktatásra előkésztő szakasz, kizárólag jó tanulókat veszünk fel (amennyiben az AKG-s tanulók száma 10. évfolyamra eléri a 70 főt, nem tartunk felvételit).

A 13. évfolyamra való jelentkezés és a felvételi eljárás szabályai

1994 – a szakképző szakasz megindulása – óta az AKG felvesz más iskolában érettségizett tanulókat is, tekintettel arra, hogy az eredetileg szándékoltnál lényegesen több tanulónk tanul tovább valamilyen felsőoktatási intézményben. A különböző szakirányokban évente összesen 75-80 fő képzésére rendelkezünk kapacitással. A teljes létszám feltöltésére, évente kb. 65-70 tanuló felvétele a realitás.

Egy-egy képzési irányban általában 15-20 fő vesz részt a képzésben.

A jelentkezési lehetőségekről minden évben tájékoztatjuk a középiskolákat, megjelenünk a felvételi, szakképző tájékoztatókban.
Jelentkezés minden év augusztus közepéig, az AKG szakképzési titkárságán.
A különböző szakirányok önállóan felvételiztetnek, és évente jelentkezéskor írásban közlik a felvételi követelményeket. Általában szakirányú képességvizsgálat valamint nyelvi meghallgatás a követelmény. Előképzettség csak a számítógép-programozói szakon szükséges.

   
 


11. A tanulói részvétel az AKG döntésjogi rendszerében