Az Alternatív Közgazdasági Gimnázium

pedagógiai programja (7 éves képzés)

A program letöltése (Word/ZIP)

Bevezetés

Kiindulás pontok

„Mi az ebihalak pártján vagyunk" – Pedagógiai elveink

A képzés általános jellemzői

1. Az életkori sajátosságokhoz igazodó többfokozatú képzési szerkezet
1.1. Alsó középfokú- kultúraközvetítő szakasz 7.-10. évfolyam
1.2. Nyelvi kommunikációs év 11. évf.
1.3. Felső középfokú szakasz 12.-13. évfolyam

2. Tantárgyszerkezet
2.1. Egy tantárgy létrehozásának megállapodott menete:
2.2. A szempontok a tantárgyak rendszerére
2.3. Szempontok az egyes tantárgyak számára
2.4. Tantárgyak alsó középfokon és a nyelvi kommunikációs évben (7-11. évfolyam)
2.5. Tantárgyak felső középfokon (12-13. évfolyam)
2.6. Éves órakeretek

3. Differenciált tevékenységformák
3.1. Epochák.
3.2. Modulok (kisepocha)
3.3. „Hagyományos” tanítási órák
3.4. Projektek
3.5. Sportszakosztályok
3.6. Csibefoglalkozások
3.7. Nyitás

4. A programhoz rendelt idő
4.1. Az év rendje
4.2. A hét
4.3. A nap

5. A hely ahol élünk – ahol jó lenni
5.1. Az AKG környezeti jellemzői
5.2. A követelmények biztosításának ellentmondásai, nehézségei

6. Egységes értékelési rendszer – személyre szóló motiváció
6.1. Az értékelés formái
6.2. Egységes pontszámrendszer, bizonyítvány
6.3. Ösztöndíjazás
6.4. A nyilvános bemutatkozás
6.5. Az érettségi

7. Tanulóközpontú, önigazgató iskolaszervezet
7.1. Az iskolák szervezetét általában befolyásoló tényezők:
7.2. Az AKG szervezeti alapelvei, követelményei
7.3. Az AKG szervezeti rendszere
7.4. Pedagógusi feladatok az AKG-ban

8. A tankönyvek, taneszközök kiválasztásának elvei, az eljárás rendje
9. A szülői házzal való kapcsolattartásról
10. A tanulói jogviszony létrejöttének feltételeiről
11. A tanulói részvétel az AKG döntésjogi rendszerében

Tantárgyi programok

Az eredeti program: 1988. szeptember 30.
Utolsó jóváhagyott változat: 1998.06.12.
Készítette és jóváhagyta az AKG nevelőtestülete, 2005. február - 2005 december.
Jóváhagyta az AKG Alapítvány kuratóriuma a 2006. március 28-i ülésén.
Hipertext: Baranyai István