Szubjektív

Tartalom

11. szám 1997. november 28. - december 11.

Az AKG valamennyi, iskola egészét érintő információja - nyilvános (Ebihal)

Hétfő

beküldött tudósítónk jelenti

November 10, hétfő

Részt vett 34 fő tanár, valamint Barát Éva a Szubjektív képviseletében.
- Bárd Ágnes tájékoztatása szerint lesz karácsonyi ajándék.
- Továbbra is jelentkezőket várnak a december 6-i télapó-ünnepség, valamint az AKG-karácsony szervezésére, a rendezvényeken való segítségnyújtásra.
- Szűcs Tamás a Sansz (pályázati figyelő magazin) két utazási pályázatát ajánlotta figyelembe.
- Felhívta a figyelmet arra, hogy az iskolában nincsenek pontosan betartva a tanóra-helyettesítési eljárások, és az ezekkel kapcsolatos elszámolások.
- Ugyancsak tisztázatlanok egyes (külső) nyelvtanulással kapcsolatos kérdések.
- Merényi Zsuzsa javasolta, hogy a bizonyítványba az alkotókörök nevei tételesen kerüljenek be, elősegítve ezzel azt, hogy a tanulók a részvételt (hozzáértésüket bizonyos dolgokhoz) bizonyítani tudják. Ellenérvként eljárásjogi érvek hangoztak el. A bizonyítvány (ilyen szempontú) kitöltése az évfolyam-osztályfőnök döntési köre.
- Zsohár Gyöngyi és Szalontai Ágnes beszámoltak franciaországi útjukról. (A tanulók által ott elkészített weblap linkje megtalálható az AKG honlapján.)
- Nógrádi Zoltán javasolta, hogy hasonlóan a nyelvvizsgák pluszpontjaihoz, a sikeresen letett szoftverüzemeltetői vizsga is "jutalomban" részesüljön. A döntésre visszatér a tantestület.
- Forgács Tamás bejelentette, hogy a számítástechnika munkaközösség november 20-tól 22-ig tanári konferencián vesz részt Békéscsabán, ezért minden (számítástechnika) tanóra elmarad csütörtökön és pénteken.
- Baranyai István bejelentette, hogy csibéje (Kozák Yvett) másik iskolába iratkozott át. Felkérte továbbá a tanárokat, hogy gyűjtsék össze a diákok legsikeresebb különmunkáit, hogy azokat publikálni lehessen az iskola honlapján. Ugyancsak publikálásra kerülnek a munkaközösségek által készített tantervek és értékelési szempontok.
- Korom Pál bejelentette, hogy Egri Győző harmadik helyezést ért el az Eötvös fizikai versenyen úgy, hogy az első helyet nem adták ki.
- Simon Tamás tájékoztatást kért a Sulinet program pályázatairól.
- Szabó Gábor emlékeztetett arra, hogy a földszinti kis tanáriba ígértek egy nyomtatót, ami még mindig nem érkezett meg.
- Rataj János figyelmeztetett arra, hogy az iskolában vasárnap szavazás lesz, ezért az iskolapolgárok aznap nem jöhetnek be. Az értekezletnek 17.09-kor lett vége.

November 17, hétfő

Részt vett 32 fő tanár. Az igazgató 16.10-kor megnyitotta az értekezletet. Először a Franciaországban részt vett AKG-sokról szóló filmet tekinthették meg a tanárok.
- December 12-ig tart nyitva az első emeleten az Egyiptomról szóló kiállítás.
- Simon Tamás megköszönte az e-mailben elküldött tájékoztatást a Sulinetről és tájékoztatást kért arról, hogy tud-e az iskola nevében pályázni. Az igazgató szerint erre van lehetősége.
- Október 31. volt a határideje a munkaközösségek által elkészítendő értékelési szempont-összeállításnak, ez az anyag még mindig hiányos.
- December 4-én konferencia lesz Győrben a Művelődés hetének alkalmából.
- A harmadik évfolyamra egy Németországban élő tanuló látogatott egy hónapra (Fazekas Luca).
- A III. kerületi rendőrkapitányságról jelezték, hogy szívesen tartanának előadásokat az iskolában a droggal és a fiatalkorú bűnözéssel kapcsolatban.
- Nógrádi Zoltán javasolta, hogy a középfokú szoftverüzemeltetői vizsga azonos elbírálással bírjon a nyelvvizsgával, tehát pluszpontokat lehessen érte szerezni a tanév végén.
- Merényi Zsuzsanna indítványozta, hogy minden más szakképesítést adó vizsgára legyen kiterjesztve a pluszpont rendszere.
- Január végéig javaslat készül a vizsgák rendjéről, a pontozásról és a bizonyítvány vezetéséről.
- Szabó Eszter elvállalta, hogy vitairatot készít a nyelvvizsgák rendjéről.
- Horn Ágnes Güzü csoportja újabb kérdőívet készített a dohányzásról, melyet a tanároknak kell kitölteniük. Az előző kérdőív összesítését (drog-dohányzás-alkohol a III. és IV. évfolyamon) meg lehet tekinteni nála.
- Nógrádi Zoltán felvetette a kérdést: joga van-e a tanárnak elkoboznia a cigarettát (eltérő vélemények hangzottak el ezügyben).
- Rataj János figyelmeztetett, hogy a szakkönyvvásárlásokkal még sokan nem számoltak el. Aki ezt nem teszi meg idén, annak a fizetéséből levonják az összeget januárban.
- A Nemes Tihamér számítástechnikai versenyt kedden rendezik meg.
- Papp Zsuzsa megkérdezte, hogy foglalkozik-e valaki a II. emeleti falitábla tönkretételével.
- Pénteken kávéház volt a klubban. Nem lett nyereséges (YE csoport szervezte), mert kisebb volt a forgalom, mint az előző alkalommal. Az értekezletnek 17.30-kor lett vége.

November 24, hétfő

Az értekezletet 16.17-kor nyitotta meg Harsányi Zsuzsa. Részt vett 34 tanár.
- Kedden volt a földrajz OKTV, csütörtökön a francia, pénteken lesz a német (itt az iskolánkban), hétfőn a fizika, december 3-án az angol, 5-én az olasz, 9-én a spanyol, 10-én pedig a biológia (szintén az AKG-ban).
- Csütörtökön 1-től 3-ig német próba-nyelvvizsga lesz az iskolánkban.
- A december 6-i Mikulás ünnepségre továbbra is kellene fogadó, szervező, berendező segítség.
- Jövő héten kerül sor a továbbképzési és átképzési szabályzat végszavazására, ennek vitaanyagát kiosztották.
- Rataj János az év végével kapcsolatban figyelmeztetett a szakkönyvtámogatás elszámolására és a felvett előlegek rendezésére. Új adatokat kell megkérni az adóigazolást igénylő alapítványi befizetőktől.
- A tantestület 22 igen, nem szavazat nélkül és 10 tartózkodással elfogadta, hogy a középfokú végzettséget adó vizsgák azonos elbírálás alá essenek a középfokú nyelvvizsgával az év végi pontozásnál. Arról még nem született döntés, hogy ez idén lép életbe, vagy csak jövő szeptembertől.
- Farkas Júlia összefoglalót készített a drogkérdésről, ezt az anyagot átadta az évfolyam-osztályfőnököknek.
- Gortva Attila (stúdiós) ezentúl csak azoknak ad ki technikai eszközöket, akik részt vesznek egy 20 órából álló képzésen, mivel ezek az eszközök gyakran tönkremennek a helytelen használat miatt.
- December 12-én 18-tól 23 óráig bulit szerveznek az iskola ebédlőjében. A megrendezés feltételei között szerepel, hogy éjfélre tiszta lesz az étterem, és hogy minden AKG-s csak 1 vendéget hozhat magával. (lásd különanyagunkat)
- Forgács Tamás tájékoztatta a tantestületet arról, hogy a számítástechnika munkaközösség 3 napos konferencián vett rész Békéscsabán, ahol előadást tartott a Multimédia Morzsák elnevezésű projectről.
- Papp Judit felvetette, hogy a tanulók az utolsó tanórán délután kivehessék a kabátjukat abból a tanteremből is, ahol még óra van.
- Hantos István hozzátette ehhez, hogy OKTV-t csak olyan teremben rendezzenek, ahol nincs szekrénye a tanulóknak.
- Szabó Gábor kifogásolta, hogy a konyhán nem adtak ebédet az egyik csibéjének, arra hivatkozva, hogy már evett. A konyhások kétségbe vonták a tanuló szavahihetőségét azután is, hogy ő kezességet vállalt érte.
- Marsi Zoltán kedden a Punk kupaccal látogatást tesz a Csepeli Víztisztító Művekben.
- Gáncs Zsuzsa javasolta, hogy a hetedikes és nyolcadikos tanulók propagálhatnák az iskola december 6-i nyílt napját volt iskolájukban.
- Merényi Zsuzsanna részt vett szombaton a Magán- és Alapítványi Iskolák Egyesületének közgyűlésén. Az Alternatív Pedagógiai Műhely programjai megtekinthetőek a földszinti folyosó faliújságán.
- Szerdán 5-től a II. évfolyam tart fogadóórát, jövő hét szerdán a III. és a IV. évfolyam.
- A hetedikes Bodó Zsófia bejutott az Arany János magyar irodalom verseny döntőjébe.
- Jövő héten lesz döntés a Horn György által készített drog-anyagról és a patrónusok feladatait meghatározó vitaanyagról. Az értekezletnek 17.10-kor lett vége.

- baranyai -