Középszintű informatika érettségi - szóbeli érettségi tételek (minta)

I. Információs társadalom
01. A kommunikáció általános modellje
02. Szoftverekhez kapcsolódó jogok felhasználási formák
03. A számítógépes kommunikáció illemszabályai különös tekintettel az internetre

II. Informatikai alapismeretek – hardver

04. A Neumann-elvű számítógépek felépítése és a Neumann-elvek
05. Háttértárak
06. Input (bemeneti) perifériák
07. Output (kimeneti) perifériák
08. Hálózatok és hálózati építőelemek

III. Informatikai alapismeretek – szoftver

09. Operációs rendszerek feladatai és csoportosításuk
10. Könyvtár (mappa) műveletek
11. Fájl (állomány) műveletek
12. Állománytípusok
13. Vírusok és vírusvédelem

IV. Információs hálózati szolgáltatások - kommunikáció az interneten

14. Elektronikus levelezés és levelező listák
15. Web alapú levelezés, melléklet használata a levelezésben
16. Keresés az interneten
17. Internetes szolgáltatások használata
18. Állományok le- és feltöltése távoli hálózatokra/halózatokról

V. Könyvtárhasználat

19. A könyvtár fogalma
20. Nem papír alapú dokumentumok, digitális adatbázisok

A Szabadhegyi Közoktatási Központ kidolgozott tételei alapján