Újságírás II. - tételek

Sajtójog, sajtóetika
Sajtótörténet, médiatörténet
Laptervezés, tördelési alapismeretek, kézirat nyomdai előkészítése

1. a.) Melyek a legfontosabb nyomtatási eljárások?
b.) Ismertesse a szólás és sajtószabadság fogalmát, tartalmát az Alkotmány alapján!

2. a.) Ismertesse egy újság (napilap) szerkezetét, felépítését!
b.) Ismertesse a magyar és a nyugat-európai sajtó kialakulásának főbb jellemzőit, állomásait a XVIII. század végéig!

3. a.) Milyen újságtípusok ismertek a tipográfiai felosztás szerint?
b.) Melyek a polgári jogban a személyiségi jog védelmének garanciái?

4. a.) Melyek a tipográfia alapfogalmai?
b.) Ismertesse az 1848-ban és 1867-ben született magyar sajtótörvények legfontosabb tartalmi elemeit!

5. a.) Ismertesse a címszerkesztés néhány követelményét!
b.) Ismertesse az 1886. évi II. törvényt!

6. a.) Mi a szerepe a fotónak a lapfelületen?
b.) Mutassa be a magyar sajtó aranykorát!

7. a.) Mikor harmonikus egy újságoldal és melyek a legfontosabb tipográfiai és tördelési feltételei?
b.) Ismertesse az 1992. évi LXIII. törvény alapján a személyes adatok védelmi és a közérdekű adatok nyilvánossága lényegét!

8. a.) Ismertesse a színek szerepét az újságtervezésben. Mikor harmonikusak a színek?
b.) Mutassa be a magyar újságírás klasszikusainak és sajtócézárainak munkásságát!

9. a.) Mikor jó a sajtófotó?
b.) Ismertesse a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény fontosabb elemeit!

10. a.) Miért fontos a képaláírás kiemelt tipográfiája?
b.) Mutassa be a magyar és európai sajtóviszonyok főbb jellemzőit a két világháború között!

11. a.) Mi a szerepe a korrigálásnak a szerkesztés technikai folyamatában?
b.) Ismertesse a szerzői jog fogalmát, hatályát, a szerző személyhez fűződő jogait!

12. a.) Milyen a szerző, a szerkesztő és a korrektor ideális munkakapcsolata?
b.) Mutassa be a hazai elektronikus médiák történetének kialakulásának főbb jellemzőit!

13. a.) Melyek a korrektúra szabályai, intézményes jelei?
b.) Ismertesse a MUOSZ etikai kódexének bemutatásán keresztül a jog és etika kapcsolatát!

14. a.) Melyek a teljes lap ellenőrzésének, a szuperreviziónak a szabályai?
b.) Melyek a magyar sajtó „megrendszabályozásának” főbb jellemzői 1914-ben és 1938-39-ben?

15. a.) Melyek a szerkesztőség és a nyomda kapcsolatának alapelvei?
b.) A Munka törvénykönyve alapján ismertesse a munkaviszonyra vonatkozó alapvető szabályokat!

16. a.) Ismertesse a lapzárta szerepét az újságkészítés folyamatában!
b.) Mutassa be a pártlapnak és a pártirányítás főbb jellemzőit az 1948 és 1989 közötti Magyarországon!

17. a.) Mi az ideális arány a lapfelületen, figyelembe véve a szöveget, a hirdetést, az illusztrációt?
b.) Melyek a munkaviszony megszüntetésének formái és jogkövetkezményei?

18. a.) Hogyan tükröződik a lapban az információ és a piac értékrendje, melyek ennek (tipográfiai) megjelenítési lehetőségei?
b.) Mutassa be a privatizáció és a kereskedelmi médiák létrejöttének hatását a hazai sajtóviszonyokra! Mi a közszolgálatiság funkciója és feladata?

19. a.) Ismertesse a napilap, a hetilap és a folyóirat tipográfiájának azonosságait és különbségeit.
b.) Ismertesse a szerző vagyoni jogait és a szabad felhasználás eseteit!

20. a.) Melyek a terjedelem és méretszámítás alapfogalmai a nyomdai pontrendszerben?
b.) Melyek a tulajdonosi és az újságírói érdeket összeegyeztetésének elvei a hiteles tájékoztatás érdekében?